035 760 4747

Erkende Kwaliteit

Erkend door het ministerie van OCW

Luzac Hogeschool is rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en mag daarmee graden verlenen voor Bachelor en Master.

 

NVAO-geaccrediteerd

De HBO Bacheloropleidingen die Luzac biedt als voltijdinstituut van NCOI, zijn officieel geaccrediteerd en voldoen aan de strengste eisen. De NVAO beoordeelt opleidingen op onder andere beroepsgerichtheid, curriculum, vakinhoud, niveau en examinering.

NVAO-accreditatie is het keurmerk dat bewijst dat een opleiding aan de hoogst haalbare normen

voldoet.

Academic Board

Al onze programma’s worden ontwikkeld in samenspraak met het werkveld en staan onder toezicht van een onafhankelijke Academic Board.

Cedeo-erkenning

Luzac is als voltijdinstituut van NCOI Cedeo-erkend. Cedeo is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, moet ruim 80% van de studenten zeer tevreden zijn.

ISO 9001

Al onze processen voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden. Je kunt ervan uitgaan dat Luzac de organisatie prima op orde heeft en waarmaakt wat we beloven. Elk jaar voert een externe auditor een audit uit en elke twee jaar vernieuwen we onze certificering.

NRTO

Luzac is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van NRTO houden zich aan een gedragscode die je kunt vinden op de website.

Selecteer een vestiging