035 760 4747

Privacy statement

Luzac begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Luzac zorgvuldig om met deze informatie. Luzac houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Luzac heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Luzac uit welke gegevens Luzac van u nodig heeft en waarvoor Luzac ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Luzac slaat de persoonsgegevens die Luzac van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Luzac ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Luzac opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Luzac gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Luzac zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Luzac anonimiseert de persoonsgegevens die Luzac gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Luzac kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Luzac wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Luzac tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Luzac samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Luzac door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Luzac deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Luzac alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

E-Connect en uw gegevens

E-Connect is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen e-Connect contact leggen met uw docent, medestudenten en Luzac. Luzac legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Luzac beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Luzac bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Luzac uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Luzac de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij Luzac studeert, kunt u op uw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als u niet bij Luzac studeert, kunt u vanuit een link in iedere e-mail op uw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij Luzac bekend zijn en deze aanpassen als u dat wilt.

Daarnaast kunt u Luzac vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Luzac uw gegevens beperkt gebruikt. Luzac kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Luzac reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Luzac eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Luzac volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Luzac u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Luzac uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Luzac maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Luzac gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Luzac gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Luzac niet controleren of u zich heeft afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

Luzac gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Luzac snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die Luzac gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat Luzac hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
 • Inloggen-cookie
  Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen op e-Connect.
 • OBI4wan-cookie
  Het OBI4wan-cookie houdt bij op welke pagina je je bevindt, zodat een opleidingsadviseur jou via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het OBI4wan Privacy Statement.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Luzac om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Luzac om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Luzac gebruiken

 • Act-On-cookie
  Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt. Hierdoor kan Luzac relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als u deze gegevens heeft achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Hotjar-cookie
  Het Hotjar-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan Luzac de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Visual Website Optimizer-cookie
  Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan Luzac de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijgt u een melding. Hierin kunt u toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na uw toestemming geeft Luzac derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Luzac advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Luzac met elkaar combineren. Dit doet Luzac zodat we u, aan de hand van wat u online doet, advertenties kunnen tonen waar u iets aan kunt hebben. Luzac doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die Luzac gebruikt

 • Doubleclick-cookie
  Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s u bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) Luzac en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Facebook-cookie
  Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s u op onze website bezoekt, zodat Luzac (na acceptatie van advertentiecookies) u op Facebook advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Luzac hiermee zien dat u via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Luzac voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • LinkedIn-cookie
  Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat Luzac (na acceptatie van advertentiecookies) u op LinkedIn advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Luzac hiermee zien dat u via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Relay42-cookie
  Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat Luzac u voor u interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe Luzac ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming

Luzac heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Luzac kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Luzac uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Luzac gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Luzac heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 29 april 2019.

Selecteer een vestiging